Stonehenge

Deze locatie vraagt om een statement, een accent. Het is de poort van de stad. Het markeert de entree van Almere via het Flevospoor. Komende vanuit Lelystad is dit de overgang van het vermaarde natuurpark Oostvaardersplas naar de Nieuwe stad Almere en andersom. De letterlijke scheiding wordt gewaarborgd door de buitenring, de scheiding tussen stad en natuur. Ontwikkelingen over deze grens zullen ondenkbaar, zijn hooguit in de vorm van steppingstones: kleinschalige plannen ten behoeve van de recreatie. Deze plek langs het spoor en de Buitenring vraagt om een hoge ambitie in de meest letterlijke zin van het woord. De hoogte in om te stad af te bakenen. Het markeren van de stedelijke strip tussen spoor en evenaar door een accent. 

Locatie: Evenaar, Almere-Buiten 
Opdrachtgever: studie 
Start intitiatief: 2007 
Oplevering: n.v.t.