Het ontwerpproces binnen ons bureau is een continue zoektocht naar de beste oplossing. Hierbij staan de wensen van de opdrachtgever centraal. Met alle mogelijke middelen wordt het ontwerpproces en de resultaten op inzichtelijke manier gepresenteerd. Hierbij maken we gebruik van zowel ruimtelijke schetsen, maquettes en digitale 2- en 3-dimensionale technieken. Daarnaast wordt in vroeg stadium de haalbaarheid getoetst. De haalbaarheid op het gebied van bestemmingsplannen, bouwbesluit, constructie en bouwkosten. Dit doen wij zowel intern als ook met behulp van een netwerk aan externe deskundigen.