De architectuur van Adema Architects valt niet zo eenvoudig onder één noemer te plaatsen. De verschillende projecten zijn vaak ambitieus, functioneel en kennen een vleugje modernisme. Daarnaast wordt veelal aandacht gegeven aan de 3 P’s van de duurzaamheids-driehoek (VN-top 1992): People (sociale duurzaamheid), Prosperity (economische duurzaamheid) en Planet (ecologische duurzaamheid). Er wordt niet zozeer gestreefd naar één van deze drie aspecten, maar veel vaker wordt er een bepaalde balans gezocht tussen financiële haalbaarheid, voorlichting, levensloopbestendigheid, energiebesparing en milieu in de algemene zin.