Kavelij (studie)

Het Homeruskwartier bestaat grofweg uit twee delen: de woningen in de buitenring worden ontworpen op basis van consumentgerichte ontwikkeling, de kavels daarbinnen worden ontwikkeld op basis van particulier opdrachtgeverschap. Een van de woningtypen binnen dit gebied is het herenhuis, bouw-hoogten vanaf 7 en tot 14 meter, diepe kavels en een breedte van 4,5 tot 9 meter. Extra uitdaging is de lichte curve die de straat maakt. Als inspiratie diende de eveneens smalle en diepe Amsterdamse grachtenpanden. Geprobeerd is om het monumentale van deze originele herenhuizen in een moderner jasje te steken. Daarnaast was het streven om een zo groot mogelijke diversiteit in het straatbeeld aan te brengen zonder daarbij de straat te fragmenteren in allerlei losse woningen zonder enige samenhang.

Locatie: Homeruskwartier 
Opdrachtgever: Studie 
Start initiatief: november 2007 
Oplevering: n.v.t