ToWoHo

Een deel van de kavels in het Homeruskwartier in Almere-Poort is exclusief voor architecten bestemd. Het kavel van Adema Architects is een rechthoekige driehoek waarbij de lange zijde vervangen is door de cirkelboog waaraan de kavel ligt. De plek wordt gekenmerkt door de nabijgelegen verkeerstroom en het vrije uitzicht op het park en de waterpartijen. Het woonhuis vormt zich met zijn voorgevel (noord) langs deze cirkelboog en probeert de volledige kavelgrens vorm te geven om deze curve te benadrukken. Grote vensters zorgen voor enerzijds het uitzicht over het park en het water, en anderzijds vrij spel voor het noorderlicht om o.a. het atelier te verlichten. De woning zelf is volledig in hout uitgewerkt en streeft naar een grote mate van zelfvoorziening op het gebied van de energie- en waterbehoefte. Hiervoor wordt naast zonnecellen en -collectoren ook het regenwater en grijswater opgevangen en gezuiverd door middel van een helofytenfilter. 

Locatie: Homeruskwartier 
Opdrachtgever: eigen ontwikkeling 
Start initiatief: 2008 
Oplevering: eind 2010