MyBox

Dit ontwerp is een voorloper van een groeimodel als de ’t huiswoningen maar tevens kan het ook gezien worden als een vernieuwende stap op het gebied van de woningbouw. Deze typologische studie onderzoekt de mogelijkheden van een appartementencomplex dat volledig wordt opgebouwd uit prefab woonunits en naarmate de vraag groeit uitgebreid kan worden door extra woonunits bovenop de bestaande te plaatsen. Doordat deze groei niet rigide hetzelfde patroon hoeft te volgen (van links naar rechts, van beneden naar boven) kunnen er zeer interessante gebouwvormen ontstaan zoals het carré-type wooncomplex waarbij de noordzijde hoger is dan de zuidzijde in verband met de bezonning. Doordat de units ook niet perse strak boven elkaar geplaatst hoeven te worden ontstaat er ook in horizontale zin enige speelsheid in het gevelvlak.

Locatie: El Grecostraat, Almere 
Opdrachtgever: studie 
Start initiatief: 2004 
Oplevering: n.v.t.