Middachtenlaan

De locatie bevindt zich op het overgangsgebied van de Landgoederenbuurt en het winkel- en dienstencentrum. Dit centrum kenmerkt zich door de grootschalige bouwblokken van het winkelcentrum Doemere. Een laatste aanvulling is meubelzaak “de Woondome” aan de Polderdreef. Aan de zuidwestzijde van de locatie zijn patiowoningen gepland als geleidelijke overgang naar de gestapelde bebouwing van de starterswoningen. Dit blok is als een carré vormgegeven en ligt zodanig gedraaid dat er een verruiming ontstaat als markant einde van de lange as Geuzepad. Tevens wordt deze as beëindigd, als ook de zichtas Polderdreef en Westeinde, door een “landmark”, een woontoren van 10 verdiepingen hoog. De toren is licht gedraaid ten opzichte van de as Geuzepad en vormt zo samen met het carré en de bestaande urban villa een spannende reeks elementen op deze bijzondere locatie. 

Locatie: Middachtenlaan, Almere 
Opdrachtgever: Meerschip B.V. 
Start initiatief: 2003 
Oplevering: n.v.t.