Kustzone Haven

Almere haven als havenstadje waarbij de haven ook daadwerkelijk bevaren kan worden. Daarom is in dit voorstel voorzien in een vaarroute dwars door de “nieuwe” stadsuitbreiding waarbij de huidige watersport vereniging een prominente rol krijgt. Zo kan er aangelegd worden langs de kade en genoten worden van terrasjes en winkeltjes. De woningen langs de kadegrachten worden zoveel mogelijk ontwikkeld in medezeggenschap of particulier opdrachtgeverschap. Zo ontstaat een beeld van de oude Zuiderzee havenstadjes maar dan in een moderne uitvoering. Bruggen en terrasjes zorgen voor het nodige vertier en onthaasting. Wat is er nou leuker om rondom de opendraaiende brug alle bezigheden gade te slaan vanaf het terras en de kade, kortom een levendige vernieuwing van Almere Haven. 

Locatie: Almere-Haven 
Opdrachtgever: WSV Almere 
Start initiatief: 2004 
Oplevering: n.v.t.