Central Parc

De wens van het Rijk en gemeente Almere om de A6 nabij Almere Buiten te verbreden heeft geleid tot een burgerinitiatief onder de Buitenaren om het deel nabij dit stadsdeel op een verantwoorde en landschappelijke wijze in te passen. Het idee van een grootschalig stadspark met ecologische en stedelijke verbindingen is verbeeld in een door ons bureau gemaakte schets. Het park voorziet in een rijk voorzieningenpakket te denken aan musea, sportparken, leasure maar bovenal veel groenvoorzieningen. De weg wordt landschappelijk ingepakt waardoor de overlast van het verkeer tot een minimum ingeperkt wordt. 

Locatie: Almere-Buiten 
Opdrachtgever: Burgerinitiatief 
Start initiatief: 2008 
Oplevering: n.v.t.