Cascadetoren 

De locatie, aan de kop van het Cascadepark en aan de voet een langwerpige waterbak, was bepalend voor de uitstraling van dit ontwerp. De ruim zestig meter hoge toren staat als een robuust object in zijn omgeving. Door delen van de gevel naar achteren te plaatsen ontstaat er een getrapte gevel refererend naar de cascade-watervallen. Doordat in de zuidgevel deze naar achteren geplaatste gevels in een veel meer transparante vorm zijn uitgevoerd ontstaat een haast transparante en refelecterende ÔwatervalÕ die uitkomt in het waterveld aan de voet van de Cascadetoren. Dit waterveld maakt tevens onderdeel uit van het gebouw doordat het water er doorheen stroom en als tweede -meer letterlijke- waterval uitkomt in de entree van het wooncomplex. 

Locatie: Cascadepark, Almere 
Opdrachtgever: Studie 
Start initiatief: September 2008 
Oplevering: n.v.t.